OSA a Intergram

21.04.2008 20:57

Všechna moje vystoupení, jsou řádně hlášena organizacím zastupujícím práva umělců, tedy společnostem OSA a Intergram. Tuhle povinnost zajišťuje pořadatel příslušné akce před každou plánovanou diskotékou.

—————

Zpět6d2825561f6436169c21e886135b9597